Pytanie: Czy za tym znakiem masz prawo wyprzedzić pojazd uprzywilejowany?

Dr Prawko odpowiada: Przepis Prawa o ruchu drogowym zabrania wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym. Film przedstawia nam tablicę “koniec terenu zabudowanego”, co oznacza, że wjeżdżamy w obszar niezabudowany, w którym dozwolone jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego.

Skip to content