Pytanie: Czy zakaz wyrażony umieszczonym z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie?

Dr Prawko odpowiada: Znak zakaż skrętu w prawo (w lewo) obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu, a nie od miejsca ustawienia do odwołania.

Skip to content