IMG_9786_orgbezmaski.jpg

Pytanie: Jedziesz prawym pasem ruchu. Czy wolno Ci skręcić w lewo na skrzyżowaniu?

Dr Prawko odpowiada: Na prawym pasie jezdni pojawia się żółte oznakowanie poziome (mające pierwszeństwo przed białym). Na prawym pasie przekreślona jest strzałka kierunkowa do skrętu w lewo, a dalej za nią widzimy strzałki kierunkowe (żółte) wskazujace skręt w prawo z tego pasa. Czyli nie możemy skręcić w lewo jadącym prawym pasem, gdyż służy on do skrętu w prawo.

Skip to content