W czwartek, 07.12.2023 r. odbędą się podwójne wykłady w godzinach 16.10-19.30. W piątek, 08.12.2023 r. wykłady są odwołane.
IMG_9786_orgbezmaski.jpg

Pytanie: Jedziesz prawym pasem ruchu. Czy wolno Ci skręcić w lewo na skrzyżowaniu?

Dr Prawko odpowiada: Na prawym pasie jezdni pojawia się żółte oznakowanie poziome (mające pierwszeństwo przed białym). Na prawym pasie przekreślona jest strzałka kierunkowa do skrętu w lewo, a dalej za nią widzimy strzałki kierunkowe (żółte) wskazujace skręt w prawo z tego pasa. Czyli nie możemy skręcić w lewo jadącym prawym pasem, gdyż służy on do skrętu w prawo.

Skip to content