Pytanie: Kierujesz pojazdem z instalacją gazową LPG. Czy widoczny znak po prawej nakazuje Ci skręcić w prawo za 150 metrów?

Dr Prawko odpowiada: Znak ten nakazuje skręcić w prawo pojazdom, które przewożą towary niebezpieczne w ilościach, dla których przepisy ADR nie przewidują wyłączenia. Wszystkich innych ten znak nie dotyczy.

Skip to content