Pytanie: Kierujesz samochodem osobowym. Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci wyprzedzać?

Dr Prawko odpowiada: Film prezentuje znak B-26 “”zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”” zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu: 1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t; 2) ciągnikiem samochodowym; 3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. W pytaniu jest mowa o samochodzie osobowym, a ten zgodnie z obowiązującym prawem nie może mieć większej dopuszczalnej masy całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Skip to content