Pytanie: Zamierzasz skręcić w lewo. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

Dr Prawko odpowiada: Rozwiązanie tego pytania znajduje się w widocznym znaku drogowym “Strefa ruchu”. Wyjazd ze strefy ruchu jest włączaniem się do ruchu, więc mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, czyli nie mamy pierwszeństwa przed pojazdem nadjeżdżającym z naszej prawej strony.

Skip to content