Kurs Instruktora Nauki Jazdy jest organizowany przez SuperOSK i e-kierowcę

Zostaw opinię


 

teoria przez internet i archiwum wykładów

praktyka w wybranym OSK

prawdziwa baza pytań i ćwiczeń

interaktywne wykłady on-line transmitowane na żywo

 

Z czego składa się praktyka?


10 godzin: Wykładowca pokazuje jak prowadzić wykłady

5 godzin: Prowadzisz wykłady

5 godzin: Pokaz zajęć praktycznych

4 godziny: Zajęcia praktyczne (jazda) jeździsz razem z kandydatem na instruktora lub instruktorem

20 godzin: Bierzesz udział jako obserwator w zajęciach teoretycznych z kandydatami na kierowców

30 godzin: Bierzesz udział jako obserwator w zajęciach praktycznych z kandydatami na kierowców

10 godzin: Prowadzisz zajęcia na placu z kandydatem na kierowcę

Jakie wymagania musisz spełnić aby zostać Instruktorem Nauki Jazdy?

Posiadać prawo jazdy:

  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B;
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
  • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawniania do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

Musisz posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

Nie być nigdy skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za:

  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Cena sugerowana kursu to 3600 ZŁ!

Polecam!

Rated 5 out of 5
2023-01-25

Egzamin zdały tylko trzy osoby na trzydzieści! W tym ja! Dziękuję bardzo za przygotowanie. Z testu uzyskałam 39/40

Avatar for Dominika
Dominika

Super Szkoła

Rated 5 out of 5
2023-01-24

Bardzo dobre przygotowanie do egzaminu, większość pytań egzaminacyjnych powtarza się na egzaminie państwowym. Wykładowcy odpowiadają szybko i rzetelnie na messengerze i innych komunikatorach. Również przydatny jest dostęp do wykładów innych kategorii prawa jazdy- pomaga to w prowadzeniu wykładu na drugiej części egzaminu.

Avatar for Artur
Artur