Miejsce zatrzymania może wyznaczać poprzeczna linia zatrzymania, której przód pojazdu nie może przekroczyć przed zatrzymaniem.

Miejsce zatrzymania może wyznaczać poprzeczna linia zatrzymania, której przód pojazdu nie może przekroczyć przed zatrzymaniem.

Skip to content