Cześć! Wykład z 30 maja został przełożony na 29 maja ze względu na dzień wolny. W środę wykłady rozpoczynamy o 16.10. Do zobaczenia!
Nowe przepisy drogowe od 17 września

Od 17 września kierowców obowiązują nowe przepisy drogowe. Znacznie łatwiej będzie można stracić prawo jazdy. Została zwiększona liczba punktów karnych za wykroczenia drogowe.  Za niektóre wykroczenia drogowe  kierowcy jednorazowo będą mogli otrzymać, aż 15 punktów karnych. Wprowadzone zmiany mają na celu zarówno poprawę stanu bezpieczeństwa jak i ograniczenie liczby ofiar wypadków.
Co jeszcze zmieniło się dla kierowców od 17 września?

Recydywa

Jeżeli w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnione zostanie ponownie wykroczenie na sprawcę nałożona zostanie kara w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy wskazanej w taryfikatorze. Będzie to dotyczyło wykroczeń:

– polegających na spowodowaniu zagrożenia w ruchu drogowym, którego następstwem będą obrażenia ciała innej osoby niż sprawcy;

– osób, które dopuszczą się popełnienia ww. czynu znajdując się po użyciu alkoholu (0,2 do 0,5 promila we krwi lub 0,1 do 0,25 mg/dm sześcienny) lub będąc pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu;

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu;

-nie zatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej;

-wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim;

-omijania pojazdu, który ustępuje pierwszeństwa pieszemu;

–  jeżeli ponownie przekroczymy prędkość o ponad 30 km/h od dozwolonej;

-wyprzedzanie w miejscu gdzie obowiązuje zakaz;

– objeżdżania zapór lub półzapór, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;

– wejścia lub wjazdu na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym;

-wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

Ile można mieć punktów karnych?

Liczba możliwych do zgromadzenia nie ulega zmianie, czyli posiadając prawo jazdy nie dłużej niż rok – 20 punktów. Natomiast kierowcy posiadający prawo jazdy dłużej niż rok obowiązuje limit 24 punktów.Teraz znacznie łatwiej będzie stracić prawo jazdy. Gdyż zostaje zwiększona liczba maksymalnych punktów za wykroczenie z 10 do 15 punktów. Po przekroczeniu limitu punktów karnych, uprawnienia zostaną cofnięte.

Po jakiem czasie kasują się punkty karne ?

Od 17 września nie będzie można uczestniczyć  w kursach redukujących liczbę punktów karnych organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodku Ruchu Drogowego.Przed 17 września można było zmniejszyć liczbę punktów karnych o 6. Teraz  punkty te będą aktywne nie przez rok jak dotychczas, ale przez dwa lata od momentu zapłacenia mandatu.

Więcej informacji o nowych przepisach drogowych znajdziesz w materiale poniżej⬇️

Zmiany w przepisach

 

 

Skip to content