Określona na znaku zakazu „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” albo na tabliczce umieszczonej pod nim, masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

Określona na znaku zakazu „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” albo na tabliczce umieszczonej pod nim, masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

Skip to content