v3_nienaturalne_zachowanie.jpg

Na utratę zaufania do innego uczestnika ruchu może mieć wpływ jego nienaturalne zachowanie na drodze, wynikające z brawury lub niestosowania się do przepisów ruchu drogowego. W takiej sytuacji należy zmniejszyć prędkość pojazdu i obserwować niestandardowo zachowującego się uczestnika ruchu będąc gotowym do zatrzymania pojazdu w razie potrzeby.

Przeczytaj również:

Stosowanie zasady ograniczonego zaufania

Skip to content