v3_strefa_zamieszkania.jpg

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są znakami drogowymi D-40 (strefa zamieszkania) i D-41 (koniec strefy zamieszkania).

Skip to content