Tabliczka pod znakiem “ograniczenie prędkości” wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy określonej grupy pojazdów – w tym przypadku samochodu ciężarowego, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Tabliczka pod znakiem “ograniczenie prędkości” wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy określonej grupy pojazdów – w tym przypadku samochodu ciężarowego, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Skip to content