Umieszczona pod znakami: „zakaz ruchu w obu kierunkach”, „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, „zakaz wjazdu autobusów”, „zakaz wjazdu motocykli”, „zakaz wjazdu motorowerów”, „zakaz postoju”, „zakaz postoju w dni nieparzyste”, „zakaz postoju w dni parzyste”, „strefa ograniczonego postoju” tabliczka z napisem „Dotyczy także” i symbolem osoby niepełnosprawnej, wskazuje, że znaki te obowiązują również te osoby.

Umieszczona pod znakami: „zakaz ruchu w obu kierunkach”, „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, „zakaz wjazdu autobusów”, „zakaz wjazdu motocykli”, „zakaz wjazdu motorowerów”, „zakaz postoju”, „zakaz postoju w dni nieparzyste”, „zakaz postoju w dni parzyste”, „strefa ograniczonego postoju” tabliczka z napisem „Dotyczy także” i symbolem osoby niepełnosprawnej, wskazuje, że znaki te obowiązują również te osoby.

Skip to content