Umieszczona pod znakiem “ograniczenie prędkości” tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości odnosi się do pojazdu, którego symbol znajduje się na tabliczce. W tym przykładzie jest to pojazd przewożący materiały, które mogą skazić wodę.

Umieszczona pod znakiem “ograniczenie prędkości” tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości odnosi się do pojazdu, którego symbol znajduje się na tabliczce. W tym przykładzie jest to pojazd przewożący materiały, które mogą skazić wodę.

Skip to content