Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Skip to content