Umieszczona pod znakiem „zakaz postoju” lub „zakaz zatrzymywania się” widoczna tabliczka wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Umieszczona pod znakiem „zakaz postoju” lub „zakaz zatrzymywania się” widoczna tabliczka wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Skip to content