v3_ustawa_o_kierujacych_pojazdami.jpg

Ustawa o kierujących pojazdami określa między innymi:
– zasady uzyskiwania prawa jazdy;
– zakres uprawnień dla poszczególnych kategorii prawa jazdy;
– wymagania w stosunku do kierowców;
– zasady wykonywania badań lekarskich i psychologicznych kierowców.

Skip to content