W sygnalizacji używanej na skrzyżowaniach sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator. Sygnały te oznaczają także, że za chwilę nadawany będzie sygnał zielony.

W sygnalizacji używanej na skrzyżowaniach sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator. Sygnały te oznaczają także, że za chwilę nadawany będzie sygnał zielony.

Skip to content