HARMONOGRAM WARSZTATÓW

19.10.2022, godz. 16.00-17.30 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia, wykładowca: Arkadiusz Białobrodzki, Marek Rupental

24.10.2022, godz. 16.00-17.30 Bezpieczeństwo ruchu drogowego, wykładowca: Marek Rupental

28.10.2022, godz. 16.00-17.30 Metodyka nauczania, wykładowca: Szymon Janicki

16.11.2022, godz. 16.00-17.30 Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego, wykładowca: Radosław Rodźko

23.11.2022, godz. 16.00-17.30 Prawo o ruchu drogowym, wykładowca: Marek Rupental

30.11.2022, godz. 16.00-17.30 Technika kierowaniem pojazdu i obsługa pojazdu, wykładowca: Piotr Kuba Bielak

02.12.2022, godz. 16.00-17.30 Psychologia, wykładowca: Magdalena Zubkiewicz

06.12.2022, godz. 16.00-17.30 Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców, wykładowca: Arkadiusz Białobrodzki

PROGRAM SZKOLENIA

  • część teoretyczna warsztatów doskonalenia zawodowego odbędzie się metodą ONLINE na platformie www.prawko.pl
  • część praktyczna realizowana jest w wybranym SuperOS
  • Każdy instruktor,  który zapisze się przez stronę otrzyma instrukcję z KODEM do zrealizowania na stronie www.prawko.pl/kupon który umożliwi dostęp do wykładów z Warsztatów instruktorskich
  • Podczas zajęć dostępny będzie czat, na którym będzie można zadawać pytania wykładowcom
  • Podczas trwania wykładu obowiązkową czynnością będzie podpisanie listy obecności – będzie ona wysłana na czacie, będzie też dostępna pod transmisją oraz w instrukcji.