Zatrzymanie powinno nastąpić w takim miejscu, by przód pojazdu nie znajdował się w obrębie jezdni drogi z pierwszeństwem.

Zatrzymanie powinno nastąpić w takim miejscu, by przód pojazdu nie znajdował się w obrębie jezdni drogi z pierwszeństwem.

Skip to content