Znak “część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów” wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.

Skip to content