Znak informacyjny “droga wewnętrzna” oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej. Napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi.

Znak informacyjny “droga wewnętrzna” oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej. Napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi.

Skip to content