Znak informacyjny „strefa ruchu” oznacza wjazd do strefy ruchu, a przede wszystkim nakłada na kierującego obowiązek stosowania się do przepisów ruchu, również na drogach wewnętrznych tej strefy.

Znak informacyjny „strefa ruchu” oznacza wjazd do strefy ruchu, a przede wszystkim nakłada na kierującego obowiązek stosowania się do przepisów ruchu, również na drogach wewnętrznych tej strefy.

Skip to content