Znak “koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych” oznacza koniec zakazu określonego znakiem “zakaz używania sygnałów dźwiękowych”.

Znak “koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych” oznacza koniec zakazu określonego znakiem “zakaz używania sygnałów dźwiękowych”.

Skip to content