Znak “koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem “zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”.

Znak “koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem “zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”.

Skip to content