Znak „linia jednostronnie przekraczalna – krótka” stosuje się, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu (sąsiednią część drogi) od strony linii ciągłej.

Znak „linia jednostronnie przekraczalna – krótka” stosuje się, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu (sąsiednią część drogi) od strony linii ciągłej.

Skip to content