Znak “linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego “ustąp pierwszeństwa”.

Znak “linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego “ustąp pierwszeństwa”.

Skip to content