Znak „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” oznacza, że stanowisko postojowe na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowegouprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, a także dla kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową oraz kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Parkujące na tym miejscu pojazdy nieoznakowane kartą parkingową, podlegają usunięciu z drogi na koszt właściciela.

Znak „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” oznacza, że stanowisko postojowe na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej, a także dla kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową oraz kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Parkujące na tym miejscu pojazdy nieoznakowane kartą parkingową, podlegają usunięciu z drogi na koszt właściciela.

Skip to content