Znak „rower” oznacza drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla rowerów, albo część jezdni drogi jednokierunkowej, na której ruch rowerów odbywa się w dwóch kierunkach.

Skip to content