Znak “trójkąt podporządkowania” potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowym „ustąp pierwszeństwa”.

Skip to content