Znak uzupełniający “nazwa rzeki” podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.

Skip to content