Znak “zakaz zawracania” obowiązuje do najbliższego skrzyżowania włącznie. Znak ten jednak pozwala na skręcanie w lewo.

Znak “zakaz zawracania” obowiązuje do najbliższego skrzyżowania włącznie. Znak ten jednak pozwala na skręcanie w lewo.

Skip to content