Znak “zakaz zawracania” zabrania kierującym wykonywania manewru zawracania od znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak “zakaz zawracania” zabrania kierującym wykonywania manewru zawracania od znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Skip to content