Znak zakazu “ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Ograniczenie obowiązuje do miejsca:- wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem „ograniczenie prędkości” lub „strefa ograniczonej prędkości”,- umieszczenia znaku oznaczającego początek strefy zamieszkania,- umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.

Znak zakazu “ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Ograniczenie obowiązuje do miejsca:- wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem „ograniczenie prędkości” lub „strefa ograniczonej prędkości”,- umieszczenia znaku oznaczającego początek strefy zamieszkania,- umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.

Skip to content