Znak zakazu “zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” oznacza zakaz ruchu: samochodów:a) ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,b) ciągników samochodowych,c) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,d) ciągników rolniczych,e) pojazdów wolnobieżnych.

Znak zakazu “zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” oznacza zakaz ruchu: samochodów:a) ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,b) ciągników samochodowych,c) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,d) ciągników rolniczych,e) pojazdów wolnobieżnych.

Skip to content