Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są ustawione. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Skip to content