Pytanie: Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo zatrzymać pojazd na jezdni w miejscu, w którym się teraz znajdujesz?

Dr Prawko odpowiada: Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Przepisy prawa o ruchu drogowym zabrania zatrzymania się na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania. Znaki słupków wskaźnikowych przed przejazdami kolejowymi umieszczane są na drogach, na których prędkość przekracza 60 km w odległości 150 – 300 metrów, a na drogach o prędkosci poniżej 60 km/h w odległości do 100 metrów. Biorąc pod uwagę, że ustawiane one są na 3/3. 2/3 i 1/3 odległości, to nawet w przypadku najmiejszej odległości, to i tak będzie to około 30 metrów. Więc jest to więcej niż zakaz wskazany w przepisie.

Skip to content