W10_korytarz_206.jpg

Pytanie: Czy kierujący tym pojazdem, nie należącym do zarządcy drogi, może skorzystać z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego, do której zbliża się celem usunięcia zawilgocenia w miejscu wypadku ?

Dr Prawko odpowiada: Art. 9 ustawy prawo o ruchu drogowym, wskazuje na możliwość korzystania z korytarza życia przez pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy zarządcy drogi i pomocy drogowej biorące udział w akcji ratowniczej. W pytaniu jest wskazane, że widoczny na zdjęciu pojazd nie należy do zarządcy drogi, a więc nie może korzystać z korytarza życia.

Skip to content