Pytanie: Czy podczas kierowania pojazdem we mgle masz obowiązek zachowywać szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Zmniejszona widoczna powoduje utrudnienia w ocenie sytuacji na drodze, dlatego przepisy prawa o ruchu drogowym nakładają obowiązek w takich warunkach zachowania szczególnej ostrożności.

Skip to content