30013_2.jpg

Pytanie: Czy polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi?

Dr Prawko odpowiada: Prawo o ruchu drogowym wskazuje nam hierarchię ważności znaków i sygnałów drogowych. Najwyżej w tej piramidzie znajdują się sygnały podawane przez osobę kierującą ruchem. Na drugim miejscu znajdują się sygnały świetlne, a za nimi znaki i sygnały. Tabelę zamykają przepisy ogólne. Tak więc sygnały podawane przez osobę kierującą ruchem mają pierwszeństwo nie tylko przed znakami, ale również przed sygnałami świetlnymi.

Skip to content