Pytanie: Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do obiektów z materiałami niebezpiecznymi?

Dr Prawko odpowiada: Prezentowany znak nakazuje jazdę w prawo pojazdom, które przewożą towary niebezpieczne (wybuchowe lub zapalne) w ilościach niepodlegających wyłączeniu na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Dotyczy więc wyłącznie ww pojazdów, czyli nie ostrzega (znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta) o zbliżaniu się do obiektu z materiałami niebezpiecznymi.

Skip to content