4D124.jpg

Pytanie: Czy stosowanie leków uspokajających lub przeciwbólowych wpływa na kierującego?

Dr Prawko odpowiada: Niektóre leki przeciwbólowe oraz przeważająca większość leków uspokajających wpływają na organizm człowieka w stopniu wykluczającym możliwość kierowania pojazdem. Wynika to, z faktu, iż oddziaływują na centralny ośrodek nerwowy, zakłócające prawidłowy odbiór czynników zewnętrznych przez receptory, a dodatkowo większość z nich wycisza organizm, co w efekcie końcowym przekłada się na spowolnienie funkcji życiowych, zakłócenie percepcji, co prowadzi nie tylko do wydłużenia czasu reakcji, ale może również spowodować niekontrolowaną senność.

Skip to content