akade5_6.jpg

Pytanie: Czy w przedstawionej sytuacji kierujący obowiązany jest przepuścić pojazd z prawej strony?

Dr Prawko odpowiada: Zasada prawej ręki. W głębi z lewej strony widzimy oznakowanie parkingu hipermarketu. Oznacza to, że będzie w trakcie jazdy obowiązywał nas przepis ogólny prawa o ruchu drogowym (art. 25 “Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.” Zacytowany przepis ma również zastosowanie w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

Skip to content