Cześć! Wykład z 30 maja został przełożony na 29 maja ze względu na dzień wolny. W środę wykłady rozpoczynamy o 16.10. Do zobaczenia!

Pytanie: Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?

Dr Prawko odpowiada: Poruszamy się drogą , a z naszej prawej prawy strony z bramy wyjeżdża pojazd. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, kierujący tym pojazdem jest włączającym się do ruchu, na którym ciąży obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz obowiązek ustąpienie pierwszeństwa innym pojazdom oraz uczestnikom ruchu, którzy poruszają się po jezdni, na którą on zamierza wjechać.

Skip to content