7_2.jpg

Pytanie: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem znajdującym się na pasie po Twojej lewej stronie jest zobowiązany umożliwić Ci zmianę pasa ruchu?

Dr Prawko odpowiada: W przypadku znacznego spowolnienia ruchu lub zamknięcia pasa, pojazdy jadące pasem drożnym mają obowiązek wpuszczenia na ten pas pojazd ale dopiero bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub zanikania pasa. To zdjęcie jest problematyczne, bo wydawać się może, że właściwie to już jest to miejsce, ale proponuję nauczyć się tej odpowiedzi na pamięć, a stosować w życiu to co wyżej opisałem.

Skip to content