W czwartek, 07.12.2023 r. odbędą się podwójne wykłady w godzinach 16.10-19.30. W piątek, 08.12.2023 r. wykłady są odwołane.
1C116.jpg

Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować postój widocznego z dostatecznej odległości, uszkodzonego pojazdu, na drodze, która nie jest drogą ekspresową?

Dr Prawko odpowiada: Film prezentuje drogę poza obszarem zabudowanym, gdzie zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym sygnalizowanie jest obowiązkowe w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości. Widoczność na filmie wskazuje na dobrą, pojazd stoi na pasie awaryjnym. Nie ma więc potrzeby sygnalizowania postoju uszkodzonego pojazdu.

Skip to content