4483D15orgbm.jpg

Pytanie: Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać pojazd przy prawej krawędzi jezdni bezpośrednio za przejściem dla pieszych?

Dr Prawko odpowiada: Zdjęcie przedstawia jezdnię dwukierunkową (widoczna podwójna linia ciągła o tym nas informuje). Dla każdego kierunku do dyspozycji są po dwa pasy ruchu w tym samym kierunku. Przepis art. 49 ust. 1 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym wskazuje: Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem. W tym przypadku mamy jak widać na fotografii cztery pasy, więc zakaz ten nie ma zastosowania. Dlatego właśnie prawidłowa odpowiedź brzmi TAK.

Skip to content