Pytanie: Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszenia prędkości?

Dr Prawko odpowiada: W zasadzie przepis prawa o ruchu drogowym nakazuje podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość. Jednak w sytuacji widocznej na filmie nie widać pieszych zbliżających się ani wkraczających ani znajdujących się na przejściu, co powoduje, ze nie musimy zmniejszać prędkości ale pozostaje obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.

Skip to content